Fotocyclus Portretfotografie

Dit was de eerste volledig cyclus: een clubavond voorbereiding, de fotosessie zelf en een clubavond nabespreking. De opdracht was om portretfoto’s te maken in de omgeving van de boulevard van Scheveningen. Of je nam daarvoor iemand mee die model wilde staan of je sprak mensen aan die daar toevallig waren.

Tijdens de clubavond vóór de sessie is ons uitgelegd waarmee rekening kan (moet) worden gehouden bij portretfotografie. Zo passeerden onder meer de gulden snede, diepte(on)scherpte en belichting de revue, wat erg leerzaam was voor de een en een goede herhaling voor de ander.

Op de fotodag was het prima weer en startten we bij de Mac op de boulevard met de gebruikelijke koffie. En daarna ging het los! Enkelen hadden een model meegenomen, anderen fotografeerden elkaar en ook ging men met passanten aan de slag. Dat laatste bleek toch niet zo gemakkelijk als gedacht. Mensen die je aanspreekt zijn meestal ergens naar op weg en hebben meestal geen tijd om uitgebreid (lang) model te staan. Zo niet de meneer op deze foto die wel bereid was…

De resultaten zijn op de clubavond onder de loep genomen. Bij modelfotografie kun je veel kanten op, als je de scherpte maar op de ogen zit. Scherptediepte kan, maar hoeft niet concludeerden we; de achtergrond kan ook een deel uitmaken van het portret.

Deze cyclus is nu klaar en we kunnen concluderen ervan geleerd te hebben. Bedankt Nick, bedankt Inge!

Fotocyclus De-Fiets-In-De-Stad

Fotocyclus De-Fiets-In-De-Stad


Hoewel er door de ledenvergadering geen voorbereidende clubavond aan vooraf kon gaan was dit de aftrap voor het werken in cyclussen.

Op zaterdagochtend hadden we prachtig weer en startten we met 8 man/vrouw met koffie in de koffieruimte van de bibliotheek van het stadhuiscomplex die precies om 10:00 uur openging.
Het fotograferen van de fiets in de stad viel niet mee, vooral door de opdracht om te letten op scherptediepte en te proberen een mooie bokeh te krijgen. Fietsen waren er genoeg, al aan het Spui stonden er veel gestald dus die kregen de volle aandacht. Daarna verspreidde de groep zich waarbij de een aan de slag ging met het fotograferen van details en de ander met voorbijrijdende fietsers.

Rond 12 uur waren de eersten klaar en gingen terug naar het beginpunt en snel daarna kwamen ook degenen die nog niet naar huis waren, binnendruppelen. Kort daarna ging ieder weer zijns weegs.

Link naar de foto’s