Fotocyclus Portretfotografie

Dit was de eerste volledig cyclus: een clubavond voorbereiding, de fotosessie zelf en een clubavond nabespreking. De opdracht was om portretfoto’s te maken in de omgeving van de boulevard van Scheveningen. Of je nam daarvoor iemand mee die model wilde staan of je sprak mensen aan die daar toevallig waren.

Tijdens de clubavond vóór de sessie is ons uitgelegd waarmee rekening kan (moet) worden gehouden bij portretfotografie. Zo passeerden onder meer de gulden snede, diepte(on)scherpte en belichting de revue, wat erg leerzaam was voor de een en een goede herhaling voor de ander.

Op de fotodag was het prima weer en startten we bij de Mac op de boulevard met de gebruikelijke koffie. En daarna ging het los! Enkelen hadden een model meegenomen, anderen fotografeerden elkaar en ook ging men met passanten aan de slag. Dat laatste bleek toch niet zo gemakkelijk als gedacht. Mensen die je aanspreekt zijn meestal ergens naar op weg en hebben meestal geen tijd om uitgebreid (lang) model te staan. Zo niet de meneer op deze foto die wel bereid was…

De resultaten zijn op de clubavond onder de loep genomen. Bij modelfotografie kun je veel kanten op, als je de scherpte maar op de ogen zit. Scherptediepte kan, maar hoeft niet concludeerden we; de achtergrond kan ook een deel uitmaken van het portret.

Deze cyclus is nu klaar en we kunnen concluderen ervan geleerd te hebben. Bedankt Nick, bedankt Inge!